Gadir-i Hum Bayramınız kutlu olsun

   BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş, yarın idrak edeceğimiz Gadir-i Hum Bayramı ile ilgili önemli detaylar içeren bir mesaj yayımladı. BTP Lideri, “Gadir-i Hum Günü’nün her açıdan önemi büyüktür” dedi.07.08.2020 11:27:00

Gadir-i Hum Bayramınız kutlu olsun

     Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, Gadir-i Hum Bayramı ile ilgili bir mesaj yayımladı. BTP Genel Başkanı, mesajında şu vurgualrı yaptı: • Bu yıl 8 Ağustos’ta İslam dünyası olarak Gadir-i Hum Bayramı’nı idrak edeceğiz. Gadir-i Hum Günü’nün her açıdan önemi büyüktür. • Gadir-i Hum Günü, Merhum Genel Başkanımız Prof. Dr. Haydar Baş’ın Ehl-i Beyt Külliyatı eserini kaleme aldığı döneme kadar Türkiye’nin de içinde yer aldığı Sünni dünya için bilinmeyen, ülkemizde normal eğitim kurumları bir yana imam-hatip liselerinde, hatta ilahiyat fakültelerinde bile bahsi geçmeyen bir hakikatti. Oysa Gadir-i Hum Günü, İslam tarihinin en önemli olaylarından biri cereyan etmişti. Bu vesileyle bu tarihi olayı kısaca hatırlatmakta büyük yarar görüyoruz. Peygamber Efendimiz (sav) ilk ve tek haccı olan Veda Haccı esnasında Arafat’ta verdiği hutbesinde İman ve İslam esaslarını bir kez daha anlatmış, İslam’da insan haklarının manifestosunu ilan etmişti. • Hz. Peygamber (sav), hac vazifesini ifa ettikten sonra Medine’ye dönerken, Maide suresinin 67. ayet-i kerimesinin nazil olması üzerine Mekke ile Medine arasında Gadir-i Hum denilen mevkide ikinci kez sahabesini toplayarak, bir hutbe daha verdi. Peygamber Efendimiz (sav) bu hutbede “Ali bin Ebi Talib benim kardeşim, vasim ve halifem, benden sonraki imamdır. Ben de size tebliğ ediyorum. Ben her kimin mevlası isem, bu Ali de onun mevlasıdır. Bu Allah tarafından bana bildirilmiştir” diyerek, Hazreti Ali’yi taltif etmiş; Allah’ın emri ile Hz. Ali’nin kendisinden sonra halife tayin edildiğini bildirmiştir.  222 Sünni âlimin eserinde yer alıyor • Gadir-i Hum olayını Ehl-i Beyt kaynakları hiçbir şüpheye yer vermeyerek kabul etmektedir. Bu mühim hadise, 222 Sünni âlimin eserlerinde de yer almaktadır. Gadir-i Hum, Prof. Dr. Haydar Baş’ın Ehl-i Beyt Külliyatıyla vücut bulan yoğun akademik çabası ve bizzat öncülük ettiği Uluslararası Ehl-i Beyt Sempozyumları sayesinde Sünni dünyada da tanınmaya başlandı. Oysa Gadir-i Hum hutbesinin irad günü, Şia dünyası tarafından yüzyıllardır bayram olarak kutlanmaktadır. Başta İran olmak Gadir-i Hum Günü bazı ülkelerde resmi tatildir.  Ehl-i Beyt Külliyatı, panzehirdir • Merhum Genel Başkanımız Prof. Dr. Haydar Baş, ömrünün tamamını İslam dünyasının birliğini ve beraberliğini temin edecek çalışmalara vakfetmiştir. Bu çerçevede Şii-Sünni, Alevi-Sünni düzleminde çatışma ortamı oluşturacak iç ve dış mihrakların faaliyetlerini tam zamanında tespit etmiş, derhal eyleme geçerek gerekli uyarıları yapmıştır. Küresel güçlerin özellikle Türkiye ile İran, İran ile Suudi Arabistan arasında savaşa varabilecek anlaşmazlık zemini oluşturmaya gayret ettiğine işaret etmiş, böyle bir gelişmenin İslam âlemi için yıkım olacağını vurgulamıştır. Başta Türk milleti olmak üzere İslam dünyası bu tarz gelişmelere karşı uyanık olmalıdır. Haddi zatında Ehl-i Beyt Külliyatı bu tarz girişimleri bozacak müthiş bir panzehirdir. Kardeşlik vakti • Bununla birlikte iki dünya arasında ciddi farklar yoktur, nüanslar vardır. Ciddi farklar olsaydı hac ve umre zamanında Mekke’de Beytullah’ta, Medine’de Mescid-i Nebevi’de aynı safta namaza durulur muydu? Kâbe etrafında birlikte tavaf edilir miydi? Mekke’de ve Medine’de kimse kimsenin mezhebini ve meşrebini sormazken, dünyanın geri kalanında neden farklılıklar kaşınıyor? Allah (cc) Kuran-ı Kerim’de “Ancak müminler kardeştir” buyuruyor. Bu kardeşliği yeryüzünün tamamına yaymak zor değildir.  Yekvücut olmalıyız • Bağımsız Türkiye Partisi olarak Merhum Genel Başkanımız Prof. Dr. Haydar Baş’ın bize emanet ettiği tüm eserlere ve fikirlere sahip çıkmayı boynumuzun borcu addediyoruz. Bu noktada Gadir-i Hum Gününün önemini ve manasını Türk milletine ve dünyaya anlatmaya devam edeceğiz. Şii-Sünni, Alevi-Sünni eksenlerinde çıkarılabilecek her türlü fitne ve fesada karşı yekvücut mücadele edeceğimizin altını çizmek isteriz. • Bu düşüncelerle halkımızın ve İslam âleminin Gadir-i Hum Bayramı’nı can-ı gönülden tebrik eder, huzur dolu nice bayram günleri dilerim.